Aktualności

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 lipca 2014 roku ulega zmianie wzór umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, warunki umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych określone w umowie o świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Informujemy, że czas trwania dotychczasowej umowy oraz wysokość opłaty abonamentowej nie uległa zmianie

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) w przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian, które są zapisane w regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie może zostać złożone do dnia 5 lipca 2014 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt

pod numerem telefonu (081) 826 71 52

lub adresem e-mail: keycom.handel@gmail.com

 

Dokumenty do pobrania

 Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KEYCOM

 Informacja na temat prawa i skutków odstąpienia od umowy

 WZÓR umowy